Informes

Informe biodiversitat municipal

Informe per a generar l'Informe de Biodiversitat Municipal

Informe parcs naturals

Informe del recompte de cites i espècies ponderat per prioritat.

Llistat d'espècies exòtiques

Llistat d'espècies exòtiques

Llistat d'espècies marines

Llistat d'espècies marines

Llistat d'espècies terrestres

Llistat d'espècies terrestres

Nombre de cites en xarxa natura

Llistat d'Espais de la Xarxa Natura amb el nombre de cites

Nombre de cites per lic/zec

Llistat de llocs d'interés comunitari amb el nombre de cites

Nombre de cites per parc natural

Llistat de Parcs Naturals amb el nombre de cites

Nombre de cites per utm 10x10

Llistat d'UTM10x10 amb el nombre de cites

Nombre de d'espècies en xarxa natura

Llistat d'Espais de la Xarxa Natura amb el nombre d'espècies

Nombre d'espècies per lic/cec

Llistat de llocs d'interés comunitari amb el nombre d'espècies

Nombre d'espècies per parc natural

Llistat de Parcs Naturals amb el nombre d'espècies

Nombre d'espècies per utm 10x10

Llistat d'UTM10x10 amb el nombre d'espècies